Hot News :

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ