Hot News :

นายสมจิตร์ โสมณวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

30 มิถุนายน 2564 นายสมจิตร์ โสมณวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ณ ห้องประชุมมณีนพเก้า โรงแรม เดอะ กรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ