Hot News :

2 ส.ค.2564 อบต.ทุ่งนางโอก ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย กลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ณ วัดป่าหนองสิม บ.หนองตอ ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร

2 ส.ค.2564 อบต.ทุ่งนางโอก ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย กลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ณ วัดป่าหนองสิม บ.หนองตอ ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ