Hot News :

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ