Hot News :

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกระยอม หมู่ที่ 5 (จาก บ.ดอนกระยอม-บ.คำเม็ก ต.ทุ่งแต้) ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกระยอม หมู่ที่ 5 (จาก บ.ดอนกระยอม-บ.คำเม็ก ต.ทุ่งแต้) ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ