Hot News :

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 2 (จาก นานายนิคม แก้วทอง-ถนนเจ้าเสด็จ บ.หนองสรวง ต.หนองเรือ) ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 2 (จาก นานายนิคม แก้วทอง-ถนนเจ้าเสด็จ บ.หนองสรวง ต.หนองเรือ) ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ