Hot News :

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ