Hot News :

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 3/2564ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0148 สายบ้านนางโอก-โนนค้อ(ช่วง บ.หนองตอ-บ.โนนค้อ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอ ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 3/2564ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0148 สายบ้านนางโอก-โนนค้อ(ช่วง บ.หนองตอ-บ.โนนค้อ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองตอ ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร p>

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ