องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 9

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 43
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   10 ต.ค. 2566 31
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2565 88
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 2564 83