องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ วันที่ โหลด
ตรวจสอบพฤติกรรม การเผาไร่นา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น   27 มิ.ย. 2566 405
น้ำท่วมถนนหน้าบ้านทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ไม่มีที่ระบายน้ำ   19 มิ.ย. 2566 372
แนวทางการแก้ไขปัญหาเสียงดังจากโรงงานไม้แปรรูป   17 ก.ย. 2565 294
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน   14 ก.ย. 2565 1965