องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางอุลัยพร ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 081-0733107


นายจิรายุทธ์ สืบศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 0918280599


นางสาวยุพิน ศรีวิเศษ
ครู
เบอร์โทร : 061-4196399


นางเกียรติพร นามไพรสันต์
ครู
เบอร์โทร : 062-9940702


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-4800229


นางอนงค์ ธนาคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 098-5866963


นางสาวบาน ทองคำ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 085-3339855


นางสาวธิดารัตน์ เหล่าน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 064 098 7048