องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 21

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567   26 ม.ค. 2567 34
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)   4 ม.ค. 2566 75
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   4 ม.ค. 2566 64
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 83