องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00017
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00506
เดือนก่อน 01099
ปีนี้ 06008
ปีก่อน 06428
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลทุ่งนางโอก ปี2566 - 10 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย - 29 เม.ย. 2567(ดู 37) 
  ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) - 22 เม.ย. 2567(ดู 78) 
  ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา - 3 เม.ย. 2567(ดู 84) 
  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด - 27 ก.พ. 2567(ดู 85) 
  ประกาศ เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 143) 
  ระกาศ ​เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 283) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 - 3 เม.ย. 2567(ดู 44) 
  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป - 5 ก.พ. 2567(ดู 37) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 38) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 354) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 467) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 503) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 ส.ค. 2566(ดู 293) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) - 19 เม.ย. 2567(ดู 37) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 มี.ค. 2567(ดู 98) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ขำรุด เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 332) 
  ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 22 ม.ค. 2567(ดู 272) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566) - 8 ม.ค. 2567(ดู 245) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) - 5 ต.ค. 2566(ดู 408) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 487) 
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 10 ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ45-001 บ้านหนองเป้า หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโ - 20 พ.ค. 2567(ดู 30) 
  เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก - 10 ส.ค. 2566(ดู 513) 
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - 6 ก.ค. 2566(ดู 594) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ยส.ถ ๘๑-๐๐๔ สายจากรอยต่อคสล.เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโธร จังหวัดยโสธร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-11
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-001 สายจากรอยต่อคสล.เดิม ? รอยต่อคสล.เดิม พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-11
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-001 สายจากรอยต่อคสล.เดิม ? รอยต่อคสล.เดิม พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-05
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ยส.ถ ๘๑-๐๐๔ สายจากรอยต่อคสล.เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโธร จังหวัดยโสธร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-05
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ยส.ถ ๘๑-๐๐๔ สายจากรอยต่อคสล.เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโธร จังหวัดยโสธร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-11
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-001 สายจากรอยต่อคสล.เดิม ? รอยต่อคสล.เดิม พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-11
  ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ โดยจัดซื้อเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก: 2024-06-05
  • สถิติการร้องเรียน/ร.
  • คำสั่ง
  • การเปิดโอกาสให้เกิด.
  • การดำเนินการตามมาตร.

ภาพกิจกรรม

การรับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะของตำบลทุ่งนางโอก(บ้านหนองเป้า หมูที่ 4) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ดู 14)

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 34)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แนวปฏิบัติในการงดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) (ดู 283)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 898)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 945)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก (ดู 736)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567) : [6 มิ.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567) : [1 พ.ค. 2567]
  คู่มือการใช้งาน E-Service : [21 เม.ย. 2567]
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567) : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 2 : [3 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567 : [1 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร