องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00012
วานนี้ 00037
เดือนนี้ 00595
เดือนก่อน 01032
ปีนี้ 03875
ปีก่อน 06428
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา - 3 เม.ย. 2567(ดู 26) 
  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด - 27 ก.พ. 2567(ดู 32) 
  ประกาศ เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 63) 
  ระกาศ ​เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 235) 
  ประกาศเจตนารมณ์ งดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) - 9 ม.ค. 2567(ดู 257) 
  การให้บริการจองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 ชื่อสกุล ตามโครงการให้บริการด้านทะเบียน ในงานกาชาด ประจำปี 2566 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 655) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 28 พ.ย. 2566(ดู 331) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 285) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 415) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 451) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 ส.ค. 2566(ดู 231) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 7 ส.ค. 2566(ดู 430) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 7 ส.ค. 2566(ดู 431) 
  ขอเชิญเข้าร่วมับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 พ.ค. 2566(ดู 462) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 มี.ค. 2567(ดู 37) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ขำรุด เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 232) 
  ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 22 ม.ค. 2567(ดู 190) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566) - 8 ม.ค. 2567(ดู 207) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) - 5 ต.ค. 2566(ดู 355) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 435) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 445) 
  จ้างเหมาลอกดินตะกอนร่องระบายน้ำ บ้านยางเดี่ยว หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-02
  ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-29
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-001 สายจากรอยต่อคสล.เดิม ? รอยต่อคสล.เดิม ทางไปบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร: 2024-03-25
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ยส.ถ.B1-004 สายจากรอยต่อคสล.เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ? ทางไปบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโธร จังหวัดยโสธร: 2024-03-25
  พัฒนาแห่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ โดยจัดซื้อเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร: 2024-03-25
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-18
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-18
  • สถิติการร้องเรียน/ร.
  • คำสั่ง
  • การเปิดโอกาสให้เกิด.
  • การดำเนินการตามมาตร.

ภาพกิจกรรม

การรับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะของตำบลทุ่งนางโอก(บ้านดอนกระยอม หมู่ที่ 5 และบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6) ประจำเดือนเมษายน 2567 (ดู 47)

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตปอเทือง (ดู 39)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แนวปฏิบัติในการงดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) (ดู 239)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 858)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 903)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก (ดู 648)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567) : [4 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2567 : [25 มี.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) : [20 มี.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 : [7 ก.พ. 2567]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก : [7 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร