องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00015
วันนี้ 00011
วานนี้ 00021
เดือนนี้ 00921
เดือนก่อน 01123
ปีนี้ 05324
ปีก่อน 06428
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย - 29 เม.ย. 2567(ดู 27) 
  ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) - 22 เม.ย. 2567(ดู 59) 
  ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา - 3 เม.ย. 2567(ดู 78) 
  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด - 27 ก.พ. 2567(ดู 75) 
  ประกาศ เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 122) 
  ระกาศ ​เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 272) 
  ประกาศเจตนารมณ์ งดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) - 9 ม.ค. 2567(ดู 302) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 - 3 เม.ย. 2567(ดู 34) 
  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป - 5 ก.พ. 2567(ดู 29) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 30) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 338) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 459) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 491) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 ส.ค. 2566(ดู 284) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) - 19 เม.ย. 2567(ดู 29) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 มี.ค. 2567(ดู 87) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ขำรุด เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 306) 
  ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 22 ม.ค. 2567(ดู 255) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566) - 8 ม.ค. 2567(ดู 241) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) - 5 ต.ค. 2566(ดู 393) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 476) 
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 10 ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ45-001 บ้านหนองเป้า หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโ - 20 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก - 10 ส.ค. 2566(ดู 485) 
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - 6 ก.ค. 2566(ดู 587) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ยส.ถ ๘๑-๐๐๔ สายจากรอยต่อคสล.เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโธร จังหวัดยโสธร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-24
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-001 สายจากรอยต่อคสล.เดิม ? รอยต่อคสล.เดิม พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-24
  ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ โดยจัดซื้อเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก: 2024-05-23
  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ โดยจัดซื้อเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร: 2024-05-21
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรังพร้อมบดอัดปรับแต่งให้เรียบ หมู่ที่ 5 บ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จากที่นานางไมตรี วรพันธ์ ถึง ที่นายวัชพงศ์ แก้วมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดปรับแต่งเรียบ บ้านหนองเป็ด หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเป็ด หมู่ ๖, ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  • สถิติการร้องเรียน/ร.
  • คำสั่ง
  • การเปิดโอกาสให้เกิด.
  • การดำเนินการตามมาตร.

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 30)

ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 28)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แนวปฏิบัติในการงดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) (ดู 273)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 894)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 941)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก (ดู 713)

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการใช้งาน E-Service : [21 เม.ย. 2567]
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567) : [4 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2567 : [25 มี.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) : [20 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร