องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00005
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00067
เดือนก่อน 00364
ปีนี้ 01537
ปีก่อน 05145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 พ.ค. 2566(ดู 24) 
  รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 พ.ค. 2566(ดู 18) 
  การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 26 พ.ค. 2566(ดู 40) 
  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 - 31 มี.ค. 2566(ดู 72) 
  คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 7 มี.ค. 2566(ดู 15) 
  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 6 ก.พ. 2566(ดู 154) 
  ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2566 - 10 ม.ค. 2566(ดู 22) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัสดุการแพทย์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-02
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-02
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-02
  จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลทุ่งนางโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-22
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักภายในบ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลทุ่นางโอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-22
  จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03
  • สถิติการร้องเรียน/ร.
  • คำสั่ง
  • การเปิดโอกาสให้เกิด.
  • การดำเนินการตามมาตร.

ภาพกิจกรรม

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณพ่อสมบูรณ์ โสมณวัฒน์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนางโอก (ดู 27)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ใล โพธิ์คำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้ตาย (ดู 18)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 358)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 392)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก (ดู 1)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 2)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 : [1 มิ.ย. 2566]
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1/2566 : [19 พ.ค. 2566]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 : [2 พ.ค. 2566]
  การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคลล 2566 : [21 เม.ย. 2566]
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2565 : [12 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 : [7 เม.ย. 2566]
  การรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 : [3 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566 : [3 เม.ย. 2566]
  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) : [3 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร