องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00046
วานนี้ 00031
เดือนนี้ 00769
เดือนก่อน 01017
ปีนี้ 01786
ปีก่อน 06428
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ระกาศ ​เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 95) 
  ประกาศเจตนารมณ์ งดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) - 9 ม.ค. 2567(ดู 108) 
  การให้บริการจองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 ชื่อสกุล ตามโครงการให้บริการด้านทะเบียน ในงานกาชาด ประจำปี 2566 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 295) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 28 พ.ย. 2566(ดู 189) 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 - 27 พ.ย. 2566(ดู 196) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 23 พ.ย. 2566(ดู 201) 
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - 23 พ.ย. 2566(ดู 697) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 153) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 300) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 320) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 ส.ค. 2566(ดู 106) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 7 ส.ค. 2566(ดู 308) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 7 ส.ค. 2566(ดู 300) 
  ขอเชิญเข้าร่วมับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 พ.ค. 2566(ดู 338) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ขำรุด เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 56) 
  ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 22 ม.ค. 2567(ดู 35) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566) - 8 ม.ค. 2567(ดู 84) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) - 5 ต.ค. 2566(ดู 232) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 315) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 313) 
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ก.ค. 2566(ดู 333) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน บม 2598 ยโสธร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-01-19
  ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-19
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-19
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-19
  ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-19
  • สถิติการร้องเรียน/ร.
  • คำสั่ง
  • การเปิดโอกาสให้เกิด.
  • การดำเนินการตามมาตร.

ภาพกิจกรรม

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 19)

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป(ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 42)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แนวปฏิบัติในการงดรับและงดให้ของขวัญ ( No Gift Policy) (ดู 106)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 737)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 785)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก (ดู 487)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 : [7 ก.พ. 2567]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก : [7 ก.พ. 2567]
  คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน : [5 ก.พ. 2567]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2567 : [19 ม.ค. 2567]
  แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม : [19 ม.ค. 2567]
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 : [19 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 : [9 ม.ค. 2567]
  ป้ายประกาศเจตนารมย์ : [9 ม.ค. 2567]
  กิจกรรมการมอบนโยบายประกาศเจตนารมณ์ : [9 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร