องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00038
วานนี้ 00029
เดือนนี้ 00112
เดือนก่อน 01211
ปีนี้ 05647
ปีก่อน 05145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 28 พ.ย. 2566(ดู 18) 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 - 27 พ.ย. 2566(ดู 21) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 23 พ.ย. 2566(ดู 29) 
  รายงานงบแสดงสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 7 พ.ย. 2566(ดู 38) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา - 3 พ.ย. 2566(ดู 60) 
  ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 - 30 ต.ค. 2566(ดู 86) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) - 20 ต.ค. 2566(ดู 1892) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 153) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 18 ส.ค. 2566(ดู 164) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 7 ส.ค. 2566(ดู 157) 
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 7 ส.ค. 2566(ดู 153) 
  ขอเชิญเข้าร่วมับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 พ.ค. 2566(ดู 200) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 225) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) - 5 ต.ค. 2566(ดู 93) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 170) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 2566(ดู 165) 
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ก.ค. 2566(ดู 181) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 6 ก.ค. 2566(ดู 196) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนางโอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 6 ก.ค. 2566(ดู 171) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) - 4 ก.ค. 2566(ดู 240) 
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๑๐๐ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-07
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-06
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-30
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-30
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-20
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งนางโอก ม.1 จากถนนหลังวัดทุ่งนางโอก ถึงถนนลาดยางทางไปบ้านหนองตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-19
  • สถิติการร้องเรียน/ร.
  • คำสั่ง
  • การเปิดโอกาสให้เกิด.
  • การดำเนินการตามมาตร.

ภาพกิจกรรม

ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย (ดู 14)

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงท้องขั้นไดใหญ่ (ดู 15)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 595)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 637)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก (ดู 292)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 : [1 ธ.ค. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 พ.ย. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 : [3 พ.ย. 2566]
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ที่ 621/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [27 ต.ค. 2566]
  รายละเอียดผลการประเมิน,ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ปี 2566 : [11 ต.ค. 2566]
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) : [10 ต.ค. 2566]
  ประกาศผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบ 2566 ครั้งที่ 2 ในระดับดีเด่น : [9 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 : [6 ต.ค. 2566]
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 : [6 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร