องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1/2566   19 พ.ค. 2566 31
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   28 ก.ย. 2564 23