องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 15

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)   7 ก.ย. 2566 131
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)   7 ก.ย. 2566 138
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)   7 ก.ย. 2566 1186
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1/2566   19 พ.ค. 2566 307
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   28 ก.ย. 2564 119