องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ออนไลน์ : 14

รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
https://drive.google.com/file/d/1Z3nzp4JdjvsffIq-hFJFERjQRwz3WHXp/view?usp=drivesdk
 
View : 670