องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร

นโยบายนายยก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 1219