องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 10

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567   9 เม.ย. 2567 77
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อสร้างถนน คสล.เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนางโอก   12 มิ.ย. 2566 170
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก)   12 มิ.ย. 2566 236
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองตอ(จากแยก บ.หนองตอ-วัดป่าหนองสิม)ม.6   28 พ.ย. 2565 80
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0148 สายบ้านทุ่งนางโอก - บ้านโนนค้อ   28 พ.ย. 2565 78
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 ก.ย. 2565 72
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   20 ธ.ค. 2564 75
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   9 ก.ย. 2564 72
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 ก.ย. 2564 74