องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองตอ(จากแยก บ.หนองตอ-วัดป่าหนองสิม)ม.6   28 พ.ย. 2565 23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0148 สายบ้านทุ่งนางโอก - บ้านโนนค้อ   28 พ.ย. 2565 18
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 ก.ย. 2565 17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   20 ธ.ค. 2564 16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   9 ก.ย. 2564 16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 ก.ย. 2564 16