องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณพ่อสมบูรณ์ โสมณวัฒน์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนางโอก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร  ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณพ่อสมบูรณ์ โสมณวัฒน์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนางโอก เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถึงและให้กำลังใจญาติผู้วายชน ณ เมรุวัดป่าบ้านทุ่งนางโอก ต...... วันที่ 24 พ.ค. 2566 (ดูู 27)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ใล โพธิ์คำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้ตาย

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นางวิภา พวงชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และ นายจักกรี  เวฬุวนารักษ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ใล  โพ..... วันที่ 24 พ.ค. 2566 (ดูู 17)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่จันทร์ดี กองคำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองซองแมว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นางวิภา พวงชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร  ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่จันทร์ดี  กองคำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองซองแมว เพื่อเป็นการแส..... วันที่ 22 พ.ค. 2566 (ดูู 7)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ทองม้วน หูตาชัย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่1 บ้านทุ่งนางโอก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร  ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ทองม้วน หูตาชัย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนางโอก เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถึงและให้กำลังใจญาติผู้วายชน ณ เมรุวัดป่าบ้านทุ่งนางโอก ต.ทุ..... วันที่ 21 พ.ค. 2566 (ดูู 9)

งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2566

งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2566 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ... วันที่ 12 พ.ค. 2566 (ดูู 11)

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายมานะ  มิ่งขวัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มี..... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 48)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่บุบผา ร่วมกิ่ง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอกและสมาชิกธนาคารขยะตำบลทุ่งนางโอก

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่บุบผา ร่วมกิ่ง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอกและสมาชิกธนาคารขยะตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองซองแมว เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถึงและให้กำลังใจญาติผู้วายชน ณ เ..... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 45)

เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินฌาปนกิจของ คุณพ่อสมัย สาสิงห์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก

          วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นายอุทิศ สืบศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินฌาปนกิจของ คุณพ่อสมัย สาสิงห์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 6 บ้าน..... วันที่ 25 มี.ค. 2566 (ดูู 19)

กิจกรรมประกวดครัวเรือนต้นแบบปลูกผักและมีการคืนข้อมูลตามโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนางโอก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วย รองปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดครัวเรือนต้นแบบปลูกผักและมีการคืนข้อมู..... วันที่ 15 มี.ค. 2566 (ดูู 24)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินฌาปนกิจของ คุณแม่ สี สมหวัง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นายอุทิศ สืบศรี และ นางวิภา พวงชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินฌาปนกิจของ คุณแม่ สี สมหวัง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนางโอก เพื่อเ..... วันที่ 12 มี.ค. 2566 (ดูู 59)

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินฌาปนกิจของ คุณแม่ ฮู้ โพธิ์คำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นางวิภา พวงชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร และนายจักกรี เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินฌาปนกิจของ คุณแม่ ฮู้  โพธิ์คำ  สมาชิกชมรมผู้สูงอา..... วันที่ 1 มี.ค. 2566 (ดูู 51)

กิจกรรม Kick Off โครงการ "คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ" ประจำปี 2566

18 มกราคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้นายวิชชา วิเศษแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการ "คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ" ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร... วันที่ 18 ม.ค. 2566 (ดูู 55)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

         นายมานะ  มิ่งขวัญ นายก อบต.ทุ่งนางโอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  ณ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก โดยมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้ทำการมอบขนมและ สิ่งของ..... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 29)

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นำพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบทุกครัวเรือน โดยองค์กรจัดทำถังขยะเปียกเป็นแบบอย่างก่อน ณ องค์การบริห..... วันที่ 21 ธ.ค. 2565 (ดูู 85)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก... วันที่ 15 ธ.ค. 2565 (ดูู 25)

กิจกรรมมอบถังขยะติดเชื้อในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก

นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบถังขยะติดเชื้อในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก... วันที่ 4 ก.ค. 2565 (ดูู 2)