องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 108

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 29 เมษายน 2567 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้แก..... วันที่ 29 เม.ย. 2567 (ดูู 30)

ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บริเวณลำห้วยทุ่งนางโอก-วังแคน-บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนางฃ..... วันที่ 24 เม.ย. 2567 (ดูู 28)

งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นำโดย นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตำบลทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ในวันที่ 20 เมษายน 2567 มีขบวนฟ้อนรำสวยงาม ขบ..... วันที่ 22 เม.ย. 2567 (ดูู 67)

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งนางโอก ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11-..... วันที่ 18 เม.ย. 2567 (ดูู 29)

การรับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะของตำบลทุ่งนางโอก(บ้านดอนกระยอม หมู่ที่ 5 และบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6) ประจำเดือนเมษายน 2567

      นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะของหมู่บ้านในการรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนธนาคารขยะของตำบลทุ่งนางโอก ประจำเดือนเมษายน 2567 ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้     &..... วันที่ 2 เม.ย. 2567 (ดูู 109)

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตปอเทือง

       นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวปอเทืองและปลูกต้นละมุด ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โคกหนองนาโมเดล บ้านนาแสบง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จั..... วันที่ 1 เม.ย. 2567 (ดูู 106)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอกได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป... วันที่ 28 มี.ค. 2567 (ดูู 105)

วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี พ.ศ.2567

         วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลทุ่งนางโอก ณ โคกหนองนาโมเดล บ้านนาแสบง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง..... วันที่ 25 มี.ค. 2567 (ดูู 55)

กิจกรรม BIG CLEANING DAY รวมพลังสร้างสัปปายะด้วยกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY รวมพลังสร้างสัปปายะด้วยกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(บวร) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้..... วันที่ 18 มี.ค. 2567 (ดูู 121)

ลงพื้นที่จัดการขยะ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567  นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณจุดกลั..... วันที่ 13 มี.ค. 2567 (ดูู 125)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก(บ้านหนองซองแมว หมู่ที่ 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

     วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่ออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ ประชาชนในตำบลทุ่งนางโอกสามารถได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งงนางโอกได้อย่างทั่วถึง เวลา 08..... วันที่ 12 มี.ค. 2567 (ดูู 93)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก(บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ ประชาชนในตำบลทุ่งนางโอกสามารถได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอกได้อย่างทั่วถึง เวลา 08.30 น...... วันที่ 8 มี.ค. 2567 (ดูู 73)

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และเสนอแผนงานโครงการฯรองรับภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล ประจำปี 2567

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะผู้บริหารและส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชนในตำบลทุ่งนางโอก ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และเสนอแผนงานโครงการฯรองรับภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล ประจำปี 2567 ในวันที่ 7 ..... วันที่ 7 มี.ค. 2567 (ดูู 75)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก(บ้านหนองตอ หมู่ที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567 เพื่อออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ ประชาชนในตำบลทุ่งนางโอกสามารถได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอกได้อย่างทั่วถึง เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาประชาค..... วันที่ 6 มี.ค. 2567 (ดูู 109)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2567

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 - 1 มีนาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้      1. เพื่อให้สมาชิกอ..... วันที่ 1 มี.ค. 2567 (ดูู 185)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก(บ้านดอนกระยอม หมู่ที่ 5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ ประชาชนในตำบลทุ่งนางโอกสามารถได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอกได้อย่างทั่วถึง เวลา 08.30 น.-12.00 น..... วันที่ 22 ก.พ. 2567 (ดูู 109)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก(บ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก ปรกะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อออกให้บริการกับประชาชนในงสนด้านต่างๆ ประชาชนในตำบลทุ่งนางโอกสามารถได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอกได้อย่างทั่วถึง เวลา 08.30 น.-12.00 น...... วันที่ 20 ก.พ. 2567 (ดูู 191)

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป(ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นำโดยนายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป(ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาสวนหลวง บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประ..... วันที่ 17 ก.พ. 2567 (ดูู 167)

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก(บ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆประชาชนในตำบลทุ่งนางโอกสามารถได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอกได้อย่างทั่วถึง เช่น การร้องเรียน ร้อง..... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 55)

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ลงพื้นที่ RE-X-RAY เพื่อตรวจสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 14 ก.พ. 2567 (ดูู 119)