องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสมศักดิ์ มาตขาว
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 093-3297434


ว่าง
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : -


ว่าที่ ร.ต.ธีระพัส แก่นจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-8699328


นายตันติกร โงชาฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 064 660 8222


นายสสุรศักดิ์ บุญปก
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เบอร์โทร : 096 145 0497


นายต้นศักดิ์ อาสาสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 099-3781865


นายดำรงศักดิ์ โสมณวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 085-4924853


นายหนูชิด ผ่องใส
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 082-1502565


นายชายกลาง มัชฌิมา
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)
เบอร์โทร : 093 559 5368


นายสุริยนต์ มหามาตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 083-4800408


นายสมานมิตร บุญคำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
เบอร์โทร : 081-0616228