องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสมศักดิ์ มาตขาว
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 093-3297434


ว่าง
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : -


ว่าที่ ร.ต.ธีระพัส แก่นจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 081-8699328


นายต้นศักดิ์ อาสาสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 099-3781865


นายดำรงศักดิ์ โสมณวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 085-4924853


นายหนูชิด ผ่องใส
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 082-1502565


นายสมานมิตร บุญคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 081-0616228


นายสุริยนต์ มหามาตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 083-4800408