องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   30 ต.ค. 2566 22
รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)   3 เม.ย. 2566 97