องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 44
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569   6 ต.ค. 2566 212
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569   6 ต.ค. 2566 277
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 อบต.ทุ่งนางโอก   4 ม.ค. 2566 173