องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 21

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569   6 ต.ค. 2566 78
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569   6 ต.ค. 2566 99
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 อบต.ทุ่งนางโอก   4 ม.ค. 2566 122