องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 7

รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   18 ธ.ค. 2566 42
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   18 ส.ค. 2566 43
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   7 ส.ค. 2566 128
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   8 พ.ค. 2566 205
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยแรกสมัย ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2566   27 ก.พ. 2566 68
รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   14 ก.พ. 2566 84
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565   23 ส.ค. 2565 88
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 82
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565(แปรญัตติ)   12 ส.ค. 2565 86
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   11 ส.ค. 2565 79
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   8 ส.ค. 2565 82
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565   2 ส.ค. 2565 84
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 75
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   29 มิ.ย. 2565 82
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   22 มิ.ย. 2565 96
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 84
บันทึกรายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 มี.ค. 2565 80
บันทึกรายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   4 มี.ค. 2565 78
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ก.พ. 2565 78
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 80
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   7 ม.ค. 2565 92
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   29 ธ.ค. 2564 83
บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565   26 ธ.ค. 2564 80
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4   19 ส.ค. 2564 83
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   18 ส.ค. 2564 84
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   10 ส.ค. 2564 88
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   10 ส.ค. 2564 90
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   9 ส.ค. 2564 83
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 3   2 ส.ค. 2564 83
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   30 มิ.ย. 2564 80