องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 12

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   14 ก.พ. 2566 14
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565   23 ส.ค. 2565 18
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 14
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565(แปรญัตติ)   12 ส.ค. 2565 18
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   11 ส.ค. 2565 14
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   8 ส.ค. 2565 16
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565   2 ส.ค. 2565 16
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 16
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   29 มิ.ย. 2565 15
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   22 มิ.ย. 2565 20
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 15
บันทึกรายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 มี.ค. 2565 15
บันทึกรายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   4 มี.ค. 2565 15
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ก.พ. 2565 16
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 16
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   7 ม.ค. 2565 22
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   29 ธ.ค. 2564 17
บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565   26 ธ.ค. 2564 16
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4   19 ส.ค. 2564 15
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   18 ส.ค. 2564 15
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   10 ส.ค. 2564 17
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   10 ส.ค. 2564 16
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   9 ส.ค. 2564 15
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 3   2 ส.ค. 2564 17
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   30 มิ.ย. 2564 15
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   28 มิ.ย. 2564 16
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 2   25 มิ.ย. 2564 18
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   24 ก.พ. 2564 14
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   23 ก.พ. 2564 17
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 1   19 ก.พ. 2564 16