องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 65

รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   18 ธ.ค. 2566 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   18 ส.ค. 2566 11
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   7 ส.ค. 2566 81
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   8 พ.ค. 2566 171
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยแรกสมัย ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2566   27 ก.พ. 2566 39
รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งนางโอก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   14 ก.พ. 2566 55
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565   23 ส.ค. 2565 60
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 55
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565(แปรญัตติ)   12 ส.ค. 2565 59
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   11 ส.ค. 2565 53
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   8 ส.ค. 2565 55
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565   2 ส.ค. 2565 56
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 52
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   29 มิ.ย. 2565 53
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   22 มิ.ย. 2565 66
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 54
บันทึกรายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 มี.ค. 2565 51
บันทึกรายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   4 มี.ค. 2565 52
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ก.พ. 2565 53
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 52
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   7 ม.ค. 2565 61
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   29 ธ.ค. 2564 55
บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565   26 ธ.ค. 2564 55
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4   19 ส.ค. 2564 55
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   18 ส.ค. 2564 56
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   10 ส.ค. 2564 58
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   10 ส.ค. 2564 60
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   9 ส.ค. 2564 57
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 3   2 ส.ค. 2564 59
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   30 มิ.ย. 2564 53