องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 107

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน(เดือน ต.ค.65-มี.ค.66)   1 เม.ย. 2566 44