องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565   4 ต.ค. 2565 30
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564   19 เม.ย. 2564 2