องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบ 2563   4 ม.ค. 2566 29
ผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564   4 ม.ค. 2566 38