องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   4 ม.ค. 2566 62
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   9 ต.ค. 2564 55