องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


ออนไลน์ : 15

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   1 ก.พ. 2566 64