องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)   3 เม.ย. 2566 52
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 ต.ค. 2565 61