องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ออนไลน์ : 6

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วันที่ โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ก.ค. 2566 4