องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


ออนไลน์ : 10

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งและสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   1 ก.ย. 2566 1163