องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา


ออนไลน์ : 7

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา ประจำปี 2565   28 ม.ค. 2565 76
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก   11 ม.ค. 2565 129
คำสั่งแต่งตั้งประธาน รองประธานและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก   26 ธ.ค. 2564 256