องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


ออนไลน์ : 5

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy วันที่ โหลด
การรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566   9 ต.ค. 2566 84
การรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566   3 เม.ย. 2566 145