องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 10

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts   9 มี.ค. 2566 32
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม   18 ม.ค. 2566 34