องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 12

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคลล 2566   21 เม.ย. 2566 408