องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน(เดือน ต.ค.65-มี.ค.66)   31 มี.ค. 2566 108
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน(เดือน เม.ย.65-ก.ย.65)   5 ต.ค. 2565 91