องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ติดตามการดำเนินงานตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ติดตามการดำเนินงานตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี
นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. เข้าร่วมการติดตามการดำเนินงานตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในชุมชนตำบลทุ่งนางโอก ณ โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566   View : 134