องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรม Big Cleaning Day


ออนไลน์ : 5

Gallery :: กิจกรรม Big Cleaning Day
นายมานะ  มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นำข้าราชการ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566   View : 117