องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน )ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน )ประจำปี พ.ศ.2566
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 26 มิถุนายน 2566   View : 112