องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 12

Gallery :: กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2566
      ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัด พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เป็นการช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน ณ วัดป่าหนองสิม บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566   View : 427