องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

โครงการพัฒนาระบบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปีงบปประมาณ 2566


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการพัฒนาระบบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปีงบปประมาณ 2566
ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 32