องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

อบรมโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: อบรมโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นายอุทิศ สืบศรี รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เข้าร่วมอบบรมตามโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
วันที่ : 18 สิงหาคม 2566   View : 13