องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

บริหาร เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเป้า ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

Gallery :: บริหาร เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเป้า ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมคณะบริหาร เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเป้า
หมู่ที่4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในการนี้ นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในครั้งนี้ด้วย
วันที่ : 1 กันยายน 2566   View : 21