องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องท่อระบายน้ำให้กับชาวบ้านหนองซองแมว หมู่ที่7 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องท่อระบายน้ำให้กับชาวบ้านหนองซองแมว หมู่ที่7 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และนายสมศักดิ์ มาตขาว ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องท่อระบายน้ำให้กับชาวบ้านหนองซองแมว หมู่ที่7 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 1 กันยายน 2566   View : 18