องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย
นายมานะ  มิ่งขวัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย
วันที่ : 1 กันยายน 2566   View : 124