องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

สำรวจข้อมูลเกียวกับที่ดินประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก และ สปก.4-01


ออนไลน์ : 14

Gallery :: สำรวจข้อมูลเกียวกับที่ดินประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก และ สปก.4-01
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก พร้อมพนักงานส่วนตำบล ได้ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินประเภทเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก และ สปก.4-01 เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566   View : 56