องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ใล โพธิ์คำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้ตาย


ออนไลน์ : 2

Gallery :: ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ใล โพธิ์คำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้ตาย
       วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายมานะ มิ่งขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก มอบหมายให้ นางวิภา พวงชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก และ นายจักกรี  เวฬุวนารักษ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ใล  โพธิ์คำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งนางโอก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้ตาย เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถึงและให้กำลังใจญาติผู้วายชน
ณ เมรุบ้านหนองไม้ตาย ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566   View : 18