องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-760870
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.thungnangok.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
บ้านทุ่งนางโอก หมู่ 3 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
​โทรศัพท์  045-760870
View : 785