องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1  อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จ.ยโสธร)  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2566 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2566 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
เปิดไฟล์
โพสโดย : พันชิต   วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566   View : 624
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :