องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นป่าช้าบ้านหนองเป้า  บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งนางโอก  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : ธัญลักษณ์   วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566   View : 119
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :