องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก

Thungnangok Subdistrict Administrative Organization

เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก

เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาตรี แก้วทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก
เปิดไฟล์
โพสโดย : ธัญลักษณ์   วันที่ : 10 สิงหาคม 2566   View : 21
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :